TT Historie – 1936 t/m 1945

Je kunt elke foto/afbeelding groter in beeld krijgen, door er op te clicken!
Meer info in het tweede blokje hieronder.

   

Links zie je dat er, voorafgaande aan de TT, er reeds veel verkeer via de Vaart Assen kwam binnenrijden. De tweede afbeelding geeft aan dat het circuit vernieuwd zou zijn…een beetje een vertekend beeld, want het circuit werd dat jaar voorzien van een effen wegdek en betere bochten, die “geheel beantwoorden aan de eischen die men aan een motorbaan mag stellen”. De derde foto geeft de start van de 250 cc klasse weer. Arthur Geiss zou winnen en onze Geert Timmer werd met een vierde plaats (en voor de vijfde keer) Nederlands kampioen! Op de vierde foto zie je de S-bocht in Hooghalen, met achtereenvolgens de 350cc renners Visser, Port, Didier en Buys. Op de foto rechts keek onze Nederlandse coureur Wim Peters nog even achterom, maar John White zou hem later rap voorbij gaan en de uiteindelijke winnaar van de 350cc race worden. Peters werd met een 8e plaats wel de beste Nederlander.

   
Hieronder zie je dat aan den vooravond van de TT races, de Nederlandsche coureur Vaassen nog even prijs stelde op een goed verzorgd uiterlijk. Op de tweede foto zie je dat de Norton “race-manager” Joe Craig, tijdens de tankstop van Jimmy Guthrie, zelf even de benzineslang hanteerde, terwijl Guthrie zelf nog snel de olie bijvulde. Guthrie zou de 500cc race ook weten te winnen. Op de derde foto zie je een mooi plaatje van Walfried Winkler met z’n DKW in de pits. De vierde foto laat zien dat het dak van het vrachtwagentje van de Asser zaadhandel Drenth, goed werd benut. Op de vijfde foto zie je de voor- en achterkant van een fraaie TT medaille; het was een 6e prijs en de winnaar daarvan was de Zwitserse rijder A. Binz. Helemaal rechts kun je nog genieten van een fraai stukje TT poëzie getiteld “Assen op z’n breedst!”

 
Hieronder een kleine selectie advertenties die er in den Courant verschenen dat jaar. Links zie je dat de entree-prijzen aanzienlijk verlaagd zouden zijn. Tevens werd melding gemaakt van de TT verloting, waarbij zelfs een auto en 4 motoren waren te winnen. De tweede advertentie was van Café-Restaurant Bellevue en daaronder eentje van het Apollo Theater. De derde is van de Wander, die reclame maakt voor de New Imperial motoren, waarop Geert Timmer diverse keren Nederlands Kampioen was geworden. Via de vierde advertentie werd thee gepromoot als “Thee TT”… In de rechter advertentie werd melding gedaan, dat op de terreinen van Bartelds het publiek, tegen betaling van 75 cent, de races kon volgen. En in de advertentie daaronder werd geprobeerd om wandelaars te motiveren om mee te gaan doen aan de 2e TT Mars.

   

Links zie je start van de 250cc klasse. Op de tweede foto zie je die start vanuit een ander perspectief. Walfried Winkler werd de winnaar en Lo Simons zou, met een ronde achterstand, op de 6e plaats eindigen en werd daarmee de Nationaal kampioen. Op de derde foto zie je Piet van Wijngaarden, die nog even iets met z’n 350cc Norton aan het afstellen was. Van Wijngaarden behield de 5e plaats en werd zodoende de beste Nederlander. Op de vierde foto zie je de gehuldigde winnaars, vlnr Lo Simons, Piet van Wijngaarden, Joe Graig, de race-manager van Norton, John White, winnaar van de 350cc klasse en Walther Winkel, winnaar van de 250cc klasse. Op de vierde foto zie Hans Hausler op z’n 250cc DKW door Hooghalen tuffen, hij kwam op 2 ronden toch nog over de finish… Rechts zie je hoe of 2 PK het gras mooi kort hielden rondom de duiventil en de tribune.

 
Hieronder links zie je de beide 500cc BMW coureurs Otto Ley en Karl Gall, die er al helemaal klaar voor waren, om het op te gaan nemen tegen Jimmy Guthrie op Norton. Op de tweede foto staan Gall op 2 en Guthrie op 1 op de eerste startrij, terwijl Freddy Frith nog wat aanwijzingen aan Guthrie gaf. Guthrie viel in de 9e ronde uit, de zuiger van z’n Norton had het begeven. Later dat jaar zou Guthrie om het leven komen, tijdens de races in Hockenheim. Op de derde foto feliciteerde de eveneens uitgevallen BMW-teamgenoot Otto Ley, de winnaar Gall. (Harold Daniell kwam als tweede over de streep en op ruime achterstand kwam de Fin Lampinen over de finish. Alle andere rijders waren uitgevallen óf hadden de toen geldende voorwaarde om binnen een half uur na de winnaar binnen te zijn, niet gehaald!) Rechts zie je dat Karl een nogal ongepaste groet uitbracht! Veel van het aanwezige publiek dat rondom de huldiging stond, bracht overigens óók de hitlergroet uit…  In 1939 maakten de Duitsers tijdens de TT van Man, er zelfs een complete Nazi show van, compleet met hakenkruisen. Karl Gall kwam overigens tijdens de trainingen aldaar ten val en overleed een paar dagen later; hij was 37 jaar.


De (mysterieuze) TT zuil.
Linksonder zie je een krantenartikeltje, waarin de burgerij werd gevraagd, eenige honderden guldens te storten
(op no. 169723, ten name van J.M. de Vries) of een bedrag klaar te leggen voor den bode van “Assen Vooruit”, die voor dat doel eerdaags rond zou gaan. Die eenige honderden guldens waren nodig voor het opstellen en verlichten van de te plaatsen TT zuil. Wanneer men eenige dagen vóór het groote gebeuren de TT zuil op de Markt zou zien, zou men vast geen spijt hebben, dat mede door hun bijdrage de uitvoering hiervan mogelijk was gemaakt, lazen wij verder nog in de Provinciale Drentsche en Asser Courant. Aldus geschiedde en op de tweede, derde en vijfde foto kun je die TT zuil nog aanschouwen. De TT zuil werd in 1937 geplaatst op de Markt aan de Kolk, toen die nog niet was open gegraven. Het monument bestond uit een hoge witte zuil, met daar bovenop een blauwe verlichte grote bal, waarop verlichte sterren waren aangebracht. Bovenop die fraaie hemelbal prijkten de letters TT, gescheiden door een wiel, dat het symbool van snelheid moest aangeven. Je kunt e.e.a. nog nalezen via de vierde afbeelding, in het artikel dat op 29 mei van dat jaar, op de voorpagina van het Nieuwsblad van het Noorden werd gepubliceerd. Op de foto rechts zie je de TT zuil, omringd door een aantal kleinere. (In totaal stonden er trouwens 4 kleinere zuilen rondom de grote TT zuil) Wij hebben geen idee wanneer en waarom dit fraai TT monument uiteindelijk weer is verwijderd. Wel kunnen we op deze TT historie site, nog een foto aantreffen van de TT zuil in 1950 én zelfs nog een foto uit 1959 waarop de TT zuil in de verte ook nog is te zien…
(In de kop van dit artikel schreven we “De (mysterieuze) TT zuil“… Het aparte van deze TT zuil is namelijk, dat schijnbaar niemand in Assen en omstreken, zich de TT zuil kan herinneren… Oproepen op diverse sociale media mochten niet baten en zelfs in de archieven van de Asser Historische Vereniging is hier niets over te vinden!??)

   

Hieronder links zie je de gigantische drukte, op de vrijdag tijdens de TT week, in de Gedempte Singel. Op de tweede foto zie je Fergus Anderson, Bill Beevers en H.D. Myers aan het werk met hun Nortons. Dit vond plaats achter de garage van Hotel Café Restaurant “Royal”, die gevestigd was op de hoek van de Markt/Collardslaan. Een strak geklede ober kwam ze nog even een paar versnaperingen brengen. Op de derde én vierde foto zie je een paar mooie plaatjes van de training voor de TT. Rechts een staanplaats-dagkaart voor de TT races en daaronder een personeelskaart voor padvinder A. Mulder. In 1938 kostte een staanplaats dus 1 gulden en vijftig cent. (€ 0,68)

 
Hieronder links zie je de z.g. “Duiventil”, van waaruit Piet Nortier destijds z’n TT race verslagen deed. Ook het TT monument is hierop te zien. Op de tweede foto zie je de start van de 250 cc klasse, die volledig door DKW overheerst werd. Winnaar werd Ewald Kluge. Piet van Dinter (ook op DKW) werd met een 4e plaats de Nationaal Kampioen. Op de derde foto zie je beide heren gebroederlijk naast elkaar staan. Van Dinter staat rechts. De eerste niet DKW eindigde trouwens pas op de 8e plaats! Rechts, tijdens de huldiging van Kluge, zijn er wederom velen die last kregen van hun rechter arm….

 
Hieronder links zie je de start van de 500 cc klasse, met o.a. Bertus van Hamersveld (67), de latere winnaar Georg Meier (66) en Dorino Serafini (72). Op de tweede foto zie je de imposante grote rondeborden, waarop de doorkomsten van de rijders werden bijgehouden; bovenaan staan de rondecijfers en daaronder de doorkomst volgorde van de coureurs. Als je goed kijkt, zie je dat Meier met 66, Van Hamersveld met 67 en Serafini met 72, uiteraard ook keurig op dat bord zijn weergegeven. Op de derde foto zie je dat Humphry naar z’n motor hinkt, terwijl Beevers en Poel tussen de 2 gevallen machines door laveren. Van Hamersveld op 67 kon al dat gedoe gelukkig goed ontwijken. Op de vierde foto zie je dat Serafini moest tanken en repareren, hij zou toch nog derde worden in de 500cc strijd. Op de vijfde foto zie je een groepsfoto van een aantal winnaars, vlnr: Ted Mellors (A winnaar 350cc), Willy van Gent (B 2e 350cc), Bertus Van Hamersveld (C 2e 500cc), Dorino Serafini (D 3e 500cc), en Georg Meier (E 1e 500cc) Tja…en rechts zie je, dat óók Georg Meier last van z’n arm had…

    
De foto hieronder laat nog zo’n vreemde situatie zien tijdens die 500cc race, Serafini was gevallen en reed vervolgens in eerste instantie de verkeerde kant op. Rechts op die foto zie je dat Van Hamersveld er nog tussendoor kon schieten en later ook nog net voor Serafini over de finish zou komen en dus heel knap tweede werd. Op de tweede foto zie je Gerrit de Ridder, nog even bezig met z’n FN. Op de derde foto zien we good old Piet van Wijngaarden “knutselen” aan z’n (model 40) Norton.  Op de vierde foto is Ernie Thomas in het hoge gras nog even aan het sleutelen aan zijn AJS. En rechts een foto van de excentrieke Jan Douwes Visser, die z’n oude 350cc Rusk “Lady” noemde. Visser nam trouwens 9 keer deel aan de Asser TT.

 

Op de foto hieronder links zie je de renners Hildebrandt (achter) en Woods bij de motorcontrole, terwijl handtekeningen jagers zich rond de renners verdringen, in de hoop een handtekening te bemachtigen van de “beroemdheden”. Op de tweede foto zie je dat de DKW van Siegfried Wünsche uit de aanhanger werd gehaald. Op de derde foto zie je dat de rijders ’s morgens de weersomstandigheden niet mee hadden, want het regende behoorlijk! Op de vierde foto zie je de start van de 350cc klasse, die voornoemde Siegfried Wünsche op DKW zou winnen. Willy van Gent eindigde op de zesde plaats. Op de vijfde foto zie je Jaap Fijma nog even bezig met z’n motor. Jaap zou in die 500cc race later als zevende over de finish komen en daarmee Nederlands kampioen. Rechts zie je Jan Veer, de broer van Drikus Veer, die al snel met pech in de pits verdween.

   
Hieronder links zie je de bijna start van de 500cc race, die George Meier, met een gemiddelde snelheid van bijna 143 kilometer per uur, zou weten te winnen. Serafini lag op een gegeven moment trouwens wel zo’n 1½ minuut voor op Meier, maar vloog later uit de bocht. Voor Nederland was de hoop gevestigd op Jac. Schot, maar Schot vloog samen met Lampinen ook uit de bocht. Rechts zie je de lopende start van die 500cc race.


Links onder zie je een advertentie, waarin werd gesteld, dat heel Nederland het 3 jarige lustrum van de TT races zou gaan vieren. Loten à 50 cent, met als prijzen een auto, motoren en rijwielen. Op de tweede foto zie je de “TT Inlichtingendienst”, waarbij de chauffeur en z’n bijrijder fanatiek die lootjes aan de man probeerden te brengen, De motoren stonden zelfs achter glas op het vrachtwagentje. Op de derde foto zie je het eerste rijdende postkantoor, gebouwd van een Amerikaanse Chevrolet vrachtwagen, die voor het eerst werd ingezet bij de TT van Assen in 1939! Zowel de bezoekers als de coureurs maakten er voor hun postale zaken gebruik van. In afgekoppelde stand kon men aan de voorzijde acht schrijftafels uitschuiven. En zoals je ook in het krantenartikel kunt lezen, waren er aan de achterzijde drie geluiddichte telefooncellen ingebouwd.  Aan de twee zijkanten waren een briefkaartenautomaat en twee postzegelautomaten aangebracht ten behoeve van de zelfbediening. Over de lengte van het felrood geschilderde autopostkantoor stond in gouden letters Post – Telegraaf – Telefoon. Rechts zie je dat rijdende postkantoor staan op het Circuit, omringd door nieuwsgierige mensen. Helaas zijn beide wagens in de oorlog verloren gegaan. De oorlogsjaren vormden ook een onderbreking in de reeks TT’s. Na een prachtige wedstrijddag in 1939 werd het dus even 6 jaar stil op de Drentse hei.

   
Hieronder zie je het eerste poststempel dat op 30 juni van dat jaar werd geslagen op het TT circuit, daarnaast zie je een stempel dat de volgende dag 1 juli werd geslagen op een envelop van de Noord Nederlandse Motor Club (N.N.M.C.). De derde foto van links laat zelfs een briefkaart zien van”Het Nederlandsche Auto P.T.T. Kantoor” zien. (ondertussen kun je nog mooi de postzegels uit die tijd zien) En helemaal rechts zie je de truck en die was best wel stoer. De aanhanger was overigens gemaakt en geleverd door het Nederlands autobedrijf DAF.

 

Door de tweede wereld oorlog werden de TT races niet verreden! Toch hebben we nog een paar afbeeldingen en foto’s gevonden, waarvan we dachten dat die nog interessant zouden zijn. Op de linker foto zie je Willy van Gent de resten van z’n uitgebrande motoren in z’n werkplaats bekijken. Rotterdam was hevig gebombardeerd in 1940, inclusief Willy’s werkplaats dus! Op de twee afbeeldingen daarnaast, zie je een “grappige” cartoon die in 1941 in de Courant stond. De vierde foto is een bijzondere. Genomen op dinsdag 24 juni 1941. Je ziet de Marktstraat. Normaal gesproken zou het zo’n beetje de TT week zijn… Een heel raar en naar spandoek eigenlijk! Rechts zie het boek “De strijd om de TT”, geschreven door H.J. Haarman. Min of meer een denkbeeldig TT gebeuren en dat dan in 1942. In de oorlog hielden sommige motorverenigingen zelfs af en toe T.T. bijeenkomsten. En de Motor-Club Rotterdam-Zuid trad bijvoorbeeld met haar revue in vele plaatsen op en het lied “Als op het circuit de paardenbloemen bloeien”, werd een tophit! Jammer genoeg is daar verder geen info, laat staan audio, van te vinden…