Je kunt elke foto/afbeelding groter in beeld krijgen, door er op te clicken!
Meer info in het tweede blokje hieronder.

 

De bezetters hadden veel geroofd en vernield, zoals je nog kunt lezen in het krantenartikel links, maar op zaterdag 14 september zouden de motoren voor het eerst weer over het asfalt in Assen en Hooghalen scheuren. Internationale coureurs deden dat jaar nog niet mee, maar de TT sfeer was weer snel helemaal terug en er zaten maar liefst 80.000 belangstellenden langs de baan. De tweede foto laat het vele publiek goed zien. Op de derde foto zie je de voorbereidingen voor die eerste na-oorlogse TT van Assen. (De auto van de motorhandel van Piet en broer Knijnenburg was hier ook nog even goed in beeld. Piet zou de 500cc race later weten te winnen) Op de rechter foto zie je de loopbrug van dichtbij. 

 
Op de foto hieronder links zie je de gezamenlijke start van de 350cc en de 500cc klasse. Ook een oplettende marechaussee te paard is ter rechterzijde goed waar te nemen. De donkere plaatjes met witte cijfers op de motoren waren voor de 350cc klasse (Nr. 5 is de latere winnaar van de 350cc Lous van Rijswijk) De witte plaatjes met zwarte cijfers waren voor de 500cc De tweede foto van het scorebord, laat zien dat Piet Knijnenburg in de 500cc race, van start tot finish vooraan had gelegen. Op de derde foto zie je Knijnenburg samen met z’n broer in de erekrans. Wij vermoeden dat de man rechts hun vader was… Op de vierde foto showt Piet op z’n oude dag nog even die gigantische beker die hij destijds had gewonnen. (Knijnenburg werd overigens zeven keer Nederlands kampioen, waarvan vijf keer in de 500cc klasse, de deze dus in 1946, maar ook in 1948, 1950, 1951 en 1954. In 1950 ook in de 350cc klasse en in 1953 in de 250cc-klasse) Rechts zie je TT medewerkers sjouwen met de tribune-planken. Maar breken ze de tribune nu af, of bouwen ze de tribune nu net op?

 

Hieronder links: Voor het publiek was het altijd mooi om de keuring der motoren, bij café Marktzicht op het Veemarkt-terrein, van nabij te bekijken én te beluisteren. Het krantenartikel is ook best grappig, daarin kun je lezen hoe of dat zo’n beetje in z’n werk ging. Op de rechter foto’s zie je zo’n controle en de hoofdcontroleur Willem Breeman, oftewel “de Beul van Assen”, was behoorlijk streng naar wij begrepen. (Anno 2022 zit Yume Sushi in het oude Marktzicht café)

 
Hieronder links zie je links Kenneth Bills aan tafel van de TT wedstrijdcommissie tijdens de machinekeuring op het Veemarktterrein. De man in het midden was Willem Breeman. Op de tweede foto heeft de TT wedstrijdcommissie schijnbaar nogal problemen met het Italiaans van Gianni Leoni… De derde foto is, genomen in Hooghalen en daarop zie je voornoemde Kenneth Bills achter op het zijspan zitten, Harold Daniell zat in het “bakkie”.  De stuurman van de motor zelf was Artie Bell en Ernie Lyons zat achterop.  Op de foto rechts zie je dat voornoemde Ernie Lyons de schade aan z’n beschadigde 350cc Norton aan het bekijken is, hij was tijdens de race namelijk uit de bocht gevlogen.

 
Hieronder links zie je het grote ronden-bord, dat de koploper en de overige volgorde van de motorrijders na elke ronde weergaf. Op de tweede foto zie je de winnaars van de nationale TT races. H.H.G. van Donkelaar met nr. 33 als winnaar van de 500cc en J.A. van Tilburg met nr. 30 als winnaar van de 350cc klasse. Op de derde afbeelding zie je nog een leuk lokaal affiche van die internationale races in Assen. Op de vierde foto zie je het Tamboerkorps van Shell op de startplaats van het TT-circuit, vlak voor de start van de TT. Geheel rechts een foto van een aantal leden van het TT-bestuur, v.l.n.r. H. Mulder, H. Wijnbergen, J. Staal, H. Jalving en N. van Loozenoord.

 
Links zie je een leuk plaatje vanuit de pits. Op de tweede foto zie je de start van de 350cc klasse. Winnaar werd Peter Goodman en op de derde foto zie je dan ook een fraaie foto van die zojuist gelauwerde Goodman. Louis van Rijswijk werd overigens heel knap 3e. Op de vierde foto zie je (van achteren gezien) de start van de 500cc klasse. Op de foto rechts zijn ze zojuist vertrokken. De winnaar werd Artie Bell op Norton. Jac. Schot werd 6e op maar liefst 2 ronden achterstand. 

 

Hieronder links zie je de start van de 125cc klasse, met op 1 Nello Pagani, 18 Frans Visbach, 9 Dick Renooy en Gerrit Dupont op 31. Op de 2e foto zie je dat Dick Renooy op weg was om de eerste internationale 125cc race op zijn naam te schrijven. Op de derde foto zie je dat Dick (op ons eigen nationale merk Eysink) wordt afgevlagd als winnaar! Op de vierde foto zie je een aantal fotografen én een cameraman van het Polygoon bioscoopjournaal, die de overwinning van Renooy op beeld vast probeerden te leggen. Rechts zie je een super trotse 39-jarige Dick Renooy met de erekrans om z’n nek.

   
Op de foto linksonder zie je dat de Oudestraat feestelijk was aangekleed tijdens de TT week. Op de 2e foto zie je Les Graham op 66 en Ted Frenk op 41; zij kwamen in burger naar de machinekeuring op het Veemarktterrein. Op de 3e foto zie je de TT kaartverkoop bij de ingang van het circuit.  Op de 4e foto zie je dat de lunchpakketten aan de TT medewerkers worden uitgedeeld. De auto is van de Acmesa Zuivelfabriek in Assen. Rechts zie je nog enkele leuke TT cijfers.

 
Hieronder links zie je dat het tijdens de trainingen nogal behoorlijk regende. Op de tweede foto zie je de voorbereidingen van de start van de 350cc klasse. Op de voorgrond Norton teamleider Joe Craig bij de Norton van Artie Bell met 74, daarachter met 53 is Franta Juhan. 62 is Gerrit Poel. Op de derde foto zie je een fraaie foto van de start van die 350cc klasse, die gewonnen zou worden door Kenneth Bills op Velocette. Z’n teamgenoot Freddie Frith moest het doen met de tweede plaats. Louis van Rijswijk werd knap 5e. Op de vierde foto zie je de zojuist gehuldigde Bills en Frith.


Links zie je dat er tijdens de TT dagen ook “ondeugende” zaken gebeurden in Hooghalen; dames van lichte zeden kwamen met de bus naar Hooghalen. Een leuk verhaaltje over de Beiler burgemeester, die door alle consternatie zelfs nog in een gierkelder terecht kwam, kun je lezen onder het fotootje.   Op de tweede foto kun je goed de scheiding van tribune en het veld daarachter zien; achter de tribune stonden een paar “koek en zeupie” tenten, waar je de nodige consumpties, broodjes en andersoortige hapjes kon verkrijgen. Op de derde en vierde foto zie je dat er ook naar de TT werd gekeken zonder dat er een officieel TT-kaartje was gekocht. Dat kon toen nog, doordat diverse landbouwbedrijven (voor een lager bedrag) toeschouwers op hun eigen land toelieten. Op vrachtwagens, pal achter het talud, konden de mensen de races daar dan ook bekijken. B.K.B. Groningen, de reclame op de ene vrachtwagen, betekende trouwens Brewery Emperor Barbarossa. Een bierbrouwerij uit Groningen dus. Aan de tentjes op de rechter foto is te zien, dat diverse mensen er zelfs de nacht hadden doorgebracht… (Er waren trouwens om en nabij 110.000 TT race-kijkers geweest, maar daarvan hadden schijnbaar zo’n ruim 20.000 mensen (!) niets aan de TT organisatie betaald, doordat ze “te gast” waren op het land van de diverse boeren op en langs het circuit. Er werd al vrij snel een regeling gemaakt, waarbij de omwonenden wel publiek op hun terreinen mochten toelaten, maar dat dan eerst bij het gemeentebestuur moesten aanvragen. Dan konden de omwonenden kaarten van de TT commissie betrekken en was het uiteindelijk resultaat fifty-fifty, de boeren en de TT-organisatie elk de helft. Deze rare en beetje oneerlijke regeling kwam met de tot standkoming van het nieuwe circuit in 1955 geheel te vervallen)Links zie je de start van de 500cc klasse, met geheel links Bill Doran, Nello Pagani op 16 en op 34 R. Leslie Graham. Nello Pagani zou op z’n Gilera de 500 cc klasse weten te winnen. En op de tweede foto zie je dat Nello Pagani zojuist is gehuldigd. Drikus Veer werd de beste Nederlander met een 11e plaats; op één ronde achterstand. Op de derde foto de zilveren trofee die Pagani kreeg voor z’n overwinning. Geheel rechts een leuke karikatuur van Pagani. Nello Pagani won op Mondial overigens ook de 125cc klasse dat jaar.

 
Hieronder links zie je dat de schilder die een race-scene wil schilderen, zelf wordt gefotografeerd. Op de tweede foto zie je de openlucht perstribune.  Op de derde foto zie je dat een TT medewerker nog snel even de olie- en teervlekken aan het wegsteken was. De vierde foto laat een Caltex spandoek zien, met daarop de reclame voor de aanstaande TT op 9 juli. En geheel rechts een spandoek dat vermeldde dat het verkeer via de Caltex sterren naar het TT circuit moest rijden.

 
Hieronder links zie je dat de boeren in die tijd zelfs hun erf, weiland of woonhuis verhuurden, ook voor stalling en onderdak. Op de tweede foto zie je de bereden politie, die nog eventjes de laatste instructies kregen te horen, alvorens ze hun plaatsen langs het circuit moesten innemen. Op de derde foto zie je dat Piet Knijnenburg veel bekijks had tijdens de motorkeuring op het Veemarktterrein. Geheel rechts werd o.a. melding gedaan van het verlies van een huwelijksboekje én een kompleet boven- en ondergebit….

 

Hieronder links zie je dat de nationale en internationale pers pal voor het publiek zat. De man links, met hoed, is trouwens de Asser Burgemeester De Dreu. Op de tweede foto zie je een mooi plaatje van de 350cc klasse die zojuist van start was gegaan, de eerste 4 plaatsen waren voor de Engelsen, met op 1 Bob Foster, 2 Geoff Duke, 3 Bill Lomas en op de 4e plaats Johnny Locket. Lo Simons werd dertiende; op één ronde achterstand. De derde foto van links laat zien dat Ted Frenk vlak na de start reeds de fotografenkuil in tuimelde. (Hij en z’n machine werden er zó snel weer uitgewerkt dat het gros der toeschouwers dit incident niet eens hadden opgemerkt) Op de vierde foto van links werden de rijders gewaarschuwd (door Harold Daniell), dat er hele stukken loopvlak van de achterbanden los lieten! Op de rechter foto zie je daar een heel goed voorbeeld van.

   
Hier linksonder zie je Bruno Ruffo, de winnaar van de 125 cc klasse. Op de tweede foto zie je Pagani en Masetti, die door Hooghalen denderden…Masetti zou deze 500cc race winnen. Op de derde is goed te zien, dat de fotografen destijds wel erg dicht bij het racend “gevaar” stonden en zaten. De vierde foto laat zien dat het weer een drukte van belang was aan weerszijden van het asfalt… Rechts zie je de bekers/trofeeën. A is de zilveren Caltex-trophy, B de zilveren K.N.M.V.-trophy, C de zilveren Esso-beker en D de zilveren Indiana-beker.

 
Hieronder links zie je een foto van de bijna start van de 250cc klasse. Je ziet Piet Nortier zelfs nog zitten in z’n Duiventil. Op de tweede foto zie je een groot terrein waarop de vele motoren werden gestald. Zou die meneer rechts dat alles in z’n eentje moeten bewaken? De derde foto toont een winkel aan de Oudestraat, waar ze ook TT souvenirs trachtten te verkopen. Op de vierde foto zie je dat er schijnbaar nogal veel was gedronken en er nog geen tijd was geweest om de flessen netjes te sorteren in de kratten. Rechts zie je enkele fraaie verlichte ornamenten die op diverse plekken in de stad waren te zien

  
Ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van de TT, schreven o.a. de Commissaris der Koningin in de provincie Drenthe, Mr. Dr. R.H. Baron de Vos van Steenwijk en de Burgemeester van Assen, H.J. de Dreu, beiden een voorwoord in het TT programma-gedenkboek dat daarvoor was uitgebracht. De rechter afbeelding geeft op een overzichtelijke manier de besturen en Commissies weer. (Zoals reeds eerder aangegeven, kun je de afbeeldingen en foto’s groter in beeld krijgen door er op te “clicken”!)


Hieronder ook nog 2 leuke foto’s waarop je kunt zien, dat de TT week weer lekker aan de gang was, met behoorlijk veel verkeersdrukte op de Markt te Assen. De linker foto is zo’n beetje genomen vanaf de plek waar nu Grand Café ’t Wapen is gevestigd. Links, op de hoek zie je het toenmalige r.k. zusterhuis, dan bij het zonnescherm de andere sigarenzaak van Stuit, waar Sammy van der Veen (een tante van Bruin Stuit aan de Kleine Marktstraat 7) achter de toonbank stond op nr. 6, in het midden de kruidenierswinkel van Rosebeek op nr. 5. Op de hoek Alteveerstraat/Marktstraat de zaak van Herman Janssen. Rechts van het midden staat een man met een camera op een wagen van het filmjournaal. De foto rechts is zo’n beetje genomen vanaf de plek waar nu Café Herberg De Koppelpaarden is gevestigd. In het hoge gebouw rechts zat destijds het r.k. zusterhuis, in de lage bebouwing rechts is nu het Italiaans Restaurant Bella Italia gevestigd. Op de achtergrond, op de toenmalige Kolk, stond de kermis en ook nog de TT zuil. Die zuil, met wereldbol en de letters TT, sierde vanaf 1937 jarenlang De Kolk. (Waarschijnlijk is deze zuil aan het eind van de vijftiger jaren weggehaald en vernietigd)Links zie je de start van de 125cc klasse met (op de 2e foto) als winnaar Gianni Leoni. Op de derde foto zie je de start van de 350cc klasse. Op de vierde foto denderen Ken Kavanagh op 82 (werd uiteindelijk derde), Ray Amm op 70 (viel later uit met motorpech) en Lesley Graham op 67 door de straten van Hooghalen. Rechts is zojuist Bill Doran gehuldigd als winnaar van die 350cc race. Links van Doran staat Bill Petch, die tweede was geworden. Rechts van Doran staat Reg Armstrong, maar die was ten val gekomen.

    
De 2 foto’s linksonder zijn van de start van de 500cc klasse en je ziet Geoff Duke op nr. 8, Nello Pagani op 2 en Umberto Masetti op 1.  De derde foto is min of meer ook vlak na de start genomen, maar de voornoemde toppers zijn reeds uit zicht. Op de vierde foto zie je Duke vooraan, met Pagani, Masetti en Anderson vlak achter hem. Op de vijfde foto zie je dat Anderson, maar ook Masetti, al een stukje achterop raakten.

 
Op de foto linksonder zie je nog zo’n fraaie foto van Geoff Duke. Op de tweede foto werd Duke als winnaar afgevlagd. Op de derde foto zie je dat de burgemeester van Assen, Hugo Jozias de Dreu, Geoff Duke de erekrans had omgehangen. Geheel rechts zie je dat de grote winnaar, door de vele omstanders gefeliciteerd werd. Louis van Rijswijk werd trouwens de beste Nederlander met een achtste plaats, op maar liefst 2 ronden achterstand!

 

Links de start van de 250cc klasse, die Enrico Lorenzetti zou gaan winnen. Op de tweede foto zie je de trotse Enrico. Sieb Postma werd trouwens 6e in die 250 cc race….wel op een ronde achterstand. Op de derde foto zie je de start van de 350cc klasse, met Geoff Duke als grote winnaar. Louis van Rijswijk werd dertiende, ook op een ronde achterstand. Op de vierde foto zie je het podium met daarop de grote winnaar Geoff Duke. 


Op de foto hier linksonder poseerde de trotse Geoff nog eventjes en op de tweede foto doet hij dat zelfde nog een keer, maar dan vanachter z’n snelle Norton. We hebben geen foto van de start van de 500cc klasse, maar die race verliep nogal grillig. Op de derde foto denderde Geoff Duke nog voorop door Hooghalen, maar een paar ronden later, zoals te zien op de vierde foto, lag Umberto Masetti weer voorop.

 
Het was dus stuivertje wisselen tijdens die hele spannende 500cc race. Op de eerste foto hieronder kun je nog zien dat op dat moment Duke nog voor lag en ook op de tweede foto zie je dat grillige verloop van de wedstrijd. Op de derde foto zie je Duke nog voorbij het scorebord denderen. Op de vierde foto zie je dat Umberto als eerste werd afgevlagd…met slechts een paar meter voorsprong. Op de rechter foto is Umberto Masetti zojuist gehuldigd! Louis van Rijswijk werd 11e op een ronde achterstand.

   
Hieronder nog een paar fraaie plaatjes uit dat jaar (Noord Hollands Archief, collectie fotopersbureau De Boer), links de Caltex loopbrug, op de tweede foto zie je het massale publiek, met helemaal vooraan de schrijvende pers. De mevrouw linksonder heeft wel een schattig parasolletje…. Er hingen ook altijd genoeg spandoeken langs de baan, hier zie je d’r eentje van het coverbedrijf Kuperus-Zool. Rechts zie je dat de programma-boekjes ook werden gebruikt tegen de brandende zon en we hebben dat ene boekje even omgedraaid, zodat de tekst op de voorkant van dat programma nog aardig leesbaar is te zien.

   

Hieronder zie je Harm Werndly van café “De Linde” aan de Beilerstraat 28, even kijkend hoe of de Gilera Mecaniciens bezig waren in de tijdelijke werkplaats in z’n café. Een suikerzakje van het café hebben we toegevoegd. Op de 2e foto zie je de Bedford van de Australier Keith Bryen in de pits van het Asser TT circuit. Keith had bijna twee jaar gewerkt om voldoende geld te sparen om, samen met z’n 2 Norton’s, de overtocht naar Europa te kunnen maken. Vervolgens kocht hij in Engeland deze Bedford bus, die vervolgens ook zijn “motor-home” werd. (Tijdens de Dutch TT 500cc race in 1953 werd hij slechts elfde. Hij werd in 1956 vierde en in 1957 werd hij zesde in de 500cc race en vijfde in de 350cc race) Op de 3e foto zie je een medewerker van het bedrijf Schreur in Hooghalen, het bedrijf lag tijdens de TT periode 1926-1954 praktisch aan de baan. Een mooie uitvalsbasis voor menig motorcoureur. Op de foto rechts zie je een mooie nationaal onderonsje in de 125cc race, tussen Drikus Veer op 40 en Lo Simons op 37. Simons viel even later uit met motorpech en Veer werd uiteindelijk 5e.


Hieronder links zie je dat
het Duitse NSU team, door middel van een soort heteluchtkachel, hun motoren voor de start nog even voorverwarmden. Op de tweede foto zie je de start van de 250cc race, met vlnr: Haas, Anderson, Wünsche en Armstrong. En die vreemde hetelucht kachels hadden schijnbaar goed geholpen, want op de derde foto zie je Werner Haas voorbij razen en die zou op NSU zowel de 125cc als de 250cc klasse winnen. Drikus Veer werd op z’n Morini 5e in de 125cc klasse en in de 250cc klasse kwam Sieb Postma als negende over de streep; wel met een ronde achterstand. Geheel rechts zie je de voor- en achterkant van de medaille die Siegfried Wünsche had gewonnen met z’n 5e plaats in de 250cc klasse.

 
Op de foto hieronder links zie je Ray Amm en Ken Kavanagh, beiden op Norton, hier nog voorliggen op Enrico Lorenzetti op Guzzi, maar dat zou niet zo lang meer duren. Op de 2e foto zie je namelijk dat Lorenzetti afgevlagd werd als eerste in de 350cc klasse en Amm en Kavanagh moesten genoegen nemen met de tweede en derde plaats. Op de derde foto zie je weer veel mensen op de tribune, lekker tegenover de pits en een geweldig zicht op de start. De vierde foto is van de andere kant van de baan genomen en op deze foto zie je de start van de 500cc klasse, die weer gewonnen zou worden door Geoff Duke. Piet Bakker werd 8e op een ronde. 

 
Er gebeurde ook nog iets vrij rampzaligs in 1953, want nauwelijks was het gedaver van de zwaarste motoren bij de S-bocht te De Haar gepasseerd, of het publiek schrok op door een ander gedonder. De tribune stortte in elkaar en zo’n 250 mensen voelden de grond onder zich “wegzakken”! Meer dan 30 mensen liepen verwondingen op; vijf personen moesten zelfs naar het Wilhelmina ziekenhuis worden vervoerd met een hersenschudding danwel beenbreuk! Op de rechterfoto, zie je hoe of het geheel er dan de volgende dag uitzag…

 

Hieronder links zie je de start van de 250cc en zoals je ziet, was er nogal wat variatie, van simpele schermpjes tot complete badkuipen. Op de tweede foto zie je Werner Haas op z’n NSU en hij zou net als in 1953 de 250cc race weer gaan winnen en geen enkele Nederlander bereikte de finish. Op de derde foto zie je voornoemde Werner Haas met de erekrans. Op de vierde foto zie je nog zo’n mengelmoes van futuristische creaties. We zien de start van de 500 cc klasse, met vooraan met startnummer 1 Geoff Duke, die ook nu weer als eerste over de finish zou komen. Drikus Veer werd de beste Nederlander met een 8e plaats. Rechts zie je dat er bij Norton nogal met de stroomlijn werd geëxperimenteerd, deze keer hadden ze het voorwiel van Ray Amm afgeschermd d.m.v. een soortement sigaar-achtig scherm, dat nog vóór de daadwerkelijke race weer werd verwijderd. Amm viel trouwens uit tijdens de race.

   
Hieronder links gingen de deelnemers van de 125cc race vlak na de start door de S-bocht. Op de tweede foto zie je twee coureurs op de Bedeldijk onder de loopbrug door racen. Op de derde foto is de 500cc klasse zojuist van start gegaan. In de berm het rondenbord en op de achtergrond de loopbrug. De foto rechts is genomen vanaf voornoemde loopbrug.

 
Links zie je dat de machinekeuringen in die jaren nog steeds op het Asser Veemarktterrein werden verricht. Onder grote belangstelling reden de rijders meestal zelf met hun motoren naar deze technische controle. Op de tweede foto is Bob Matthews met nr. 78, druk bezig om handtekeningen uit te delen op dat Veemarktterrein. Op de derde foto zie je een voor ons onbekend muziekkorps dat zijn opwachting maakte voordat de TT races gingen beginnen. Op de vierde foto zie je een aparte constructie. Met behulp van stoelen en strobalen was op en rond een veewagen een eigen tribune gebouwd. Geheel rechts zie je het vele publiek en ook nog zichtbaar is de z.g. Duiventil met Piet Nortier. In de verte is de loopbrug zelfs nog te zien.

   

Op 23 januari dit jaar, stemde de Asser gemeenteraad in met het realiseren van een nieuw en korter TT Circuit. In een vrij kort tijdsbestek is dat allemaal gelukt en hieronder zie je een aantal foto’s van de uitvoering daarvan.

    
Wij hebben totaal geen verstand van asfalteren, maar zoals de foto’s hieronder laten zien, gaat dat schijnbaar via het z.g. uitzetten der route, naar het egaliseren van het traject, waarna vervolgens de asafalteermachines er een mooie strakke laag “snel” asfalt op leggen.

   
Hieronder links zie je een aantal van al die noeste werkers, die zo’n 5 maanden druk waren geweest met het realiseren van het nieuwe TT Circuit. Op de tweede foto staan vier heren met een iets hogere rang; de namen van de militairen zijn ons helaas niet bekend, maar de man met hoed is de burgemeester Hugo de Dreu en de andere burger is Geert Timmer. Op de derde en vierde foto zie je dat de Asser aannemer Alink het nieuw gebouwde tijdwaarnemershuis nog tijdig had opgeleverd voor de aanstaande TT races op 16 juli.


Hier linksonder zie je een overzichtelijke kaart, met zowel het oude als het in 1955 nieuw aangelegde TT circuit. Het nieuwe circuit is aangegeven d.m.v. de zwarte dikke lijn, zoals je ziet een behoorlijk stuk korter en compacter als het jarenlang gebruikte oude circuit! Op de tweede foto zie je dat er op zondag 3 juli alvast diverse genodigde mensen gebruik mochten maakten van het nieuwe traject. De derde foto zou de openingsronde van het vernieuwde en aangepaste circuit moeten zijn, door de Asser burgemeester H. J de Dreu. Op dat moment waren er zelfs nog een paar echte pk’s op de baan… Geheel rechts zie je een heel leuk overzicht over de herkomst van de diverse bochtnamen van het oude circuit.

 
Hieronder zie je een paar foto’s van de officiële plechtigheid ter gelegenheid van de heropening van het vernieuwde TT Circuit op donderdag 7 juli. De in gala-uniform gestoken Johan Friso Kapel droeg bij aan de grote feestvreugde. Burgemeester H.J. (Hugo) de Dreu van Assen gaf een enthousiaste toespraak ter gelegenheid van die heropening. Voor het TT-monument staat KNMV-voorzitter Dr. N. Rodenburg en naast het TT monument zie je het TT bestuurslid H.C. Clewits. Op de foto rechts een fraaie luchtfoto van dat fonkelnieuwe circuit, vlak voor de start van de 250cc races.

 
Links onder zie je dat er behoorlijk veel bussen stonden geparkeerd en die waren natuurlijk allemaal volgeladen geweest met mensen die de Asser TT races wilden gaan zien. Op de tweede foto van links zie je de start van de eerste race die op het nieuwe circuit werd gehouden, namelijk de 250cc klasse. Op de derde foto zie je Luigi Taveri op MV Agusta en die zou de 250cc race gaan winnen. Op de foto rechts zie je Carlo Ubbiali en Remo Venturi. Deze coureurs werden 1 en 2 op hun MV Agusta’s in de 125cc klasse. 

 
Hieronder zie je de start van de 500cc klasse, met (zie pijltje) op 29 Drikus Veer en op de twee foto’s daarnaast zie je de coureurs reeds strijden om de eerste ereplaatsen.  Geoff Duke zou de winnaar worden en Drikus Veer (4e foto van links) zou knap als vierde finishen. Op de vijfde foto zie je Drikus en Marie Veer trots en enthousiast naar de prijsuitreiking wandelen. 

 

Linksonder zie je een aantal zijspancombinaties rijden; in 1955 vonden er namelijk voor het eerst zijspanraces op het TT circuit plaats! Willi Faust en bakkenist Karl Remmert, werden winnaar! Henk Steman, met bakkenist Mappie de Haas, waren dat jaar de eerste (en enige) Nederlandse TT zijspan-deelnemers. Ze werden zelfs zesde. Op de tweede foto zie je een luchtfoto van die zijspanrace op het nieuwe circuit. (van de Ruskenhoek naar de Stekkenwal) Op de derde foto zie je de medaille die Siegried Wünsche won voor zijn 8e plaats in de 350cc klasse.Op de vierde foto zie je nog een leuk tafereeltje in de pits en op de vijfde afbeelding zie je dat er best nog wat was te doen tijdens de Asser TT week.